Psychologia on-line
Anonimowość, profesjonalizm, bezpieczeństwo Płatności

Płatności

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!                        zapomniałeś hasła? załóż konto

Literatura cytowana

Antonovsky, A. (1995) Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresemi nie zachorować. Warszawa: PWN

Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R. M. (1997) Serce i umysł. Poznań: wydaw. Zysk i S-ka.

Bilikiewicz, A. (2004) Psychiatria: podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: PZWL

Cialdini, R.B. (2003) Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP

Colman, A. M. (2009) Słownik psychologii. Warszawa: PWN

Czarnecki, K. (1985) Rozwój zawodowy człowieka. Warszawa: IWZZ

Davis, M., Fanning, P., McKay, M. (2007) Sztuka skutecznego porozumiewania się. Praca rodzina zabawa. Gdańsk: GWP

Harwaś-Napierała, B., Trempała, J. (2000) Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN

Kucińska M. (2003). Dziecko w dżungli. Charaktery, 1.

Kucińska M. (2009). Niszczyciele własnych marzeń. Charaktery, 4.

Lipczyński, A. (2007) Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. Warszawa: wydaw. Difin

McMahon, G. (2007) Nadaj życiu sens czyli Jak kształtować własną przyszłość dzień po dniu. Kielce: wydaw. Jedność

Mika, S. (1992) O różnych drogach samodoskonalenia. Warszawa: WSiP

Obuchowski, K., Paluchowski, W. (1982) Efektywność a osobowość. Wrocław: wydaw. Ossolineum

Seligman, M. E. P., Walker, E. F., Rosenhan, D. L. (2003) Psychopatologia. Poznań: wydaw. Zysk i S-ka

Selye, H. (1963) Stres życia. Warszawa: PZWL

Szewczuk, W. (1985), Słownik psychologiczny. wyd. 2., Warszawa: WP

Światowa Organizacja Zdrowia (2000) Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków-Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius",

Terelak, J. F. (2001) Psychologia stresu. Bydgoszcz: wydaw. Branta

Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S. A. (2004) Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP

Zimbardo, P. G. (1999) Psychologia i życie. Warszawa: PWN