Psychologia on-line
Anonimowość, profesjonalizm, bezpieczeństwo Płatności

Płatności

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!                        zapomniałeś hasła? załóż konto

Zakres pomocy psychologicznej - psychologia zdrowia

Powiększ zdjęcie
Uznanie doniosłego wpływu czynników psychologicznych i społecznych na zdrowie doprowadziło do rozwoju nowej dziedziny, psychologii zdrowia. Psychologia zdrowia stawia sobie za cel zrozumienie, w jaki sposób ludzie zachowują zdrowie, z jakich powodów stają się chorzy i jak wówczas reagują. Zainteresowania psychologii zdrowia obejmują promocję i ochronę zdrowia: zapobieganie chorobom, ich leczenie; przyczyny i korelaty zdrowia, chorób i zaburzeń czynności; wreszcie ulepszenie systemu opieki zdrowotnej oraz kształtowanie polityki ochrony zdrowia.

Zdrowie oznacza ogólny stan ciała i umysłu, charakteryzujący się krzepkością i wigorem. Nie jest to po prostu brak choroby czy uszkodzenia, lecz raczej kwestia dobrego funkcjonowania wszystkich części składowych organizmu.

Twoje zdrowie fizyczne wiąże się z twoim stanem psychicznym i ze światem, jaki cię otacza. U podstaw powstania psychologii zdrowia leżą psychologiczne koncepcje zdrowia. Koncepcje te, traktują zdrowie i chorobę raczej jako krańce tego samego kontinuum, nie jako pojęcia wzajemnie się wykluczające. Towarzyszy temu zmiana akcentów: położenie nacisku na zdrowie, umieszczenie jego ochrony i promocji w centrum zainteresowania.

Mając na myśli chorobę częściej mamy na myśli aspekt fizyczny choroby, rzadziej myślimy o psychicznych (stany psychiczne, uczucia, emocje) i behawioralnych (zachowanie, nawyki) aspektach naszego zdrowia. Jednak na zdrowie mają one również duży wpływ, który może być zarówno: pozytywny (np. psychiczne wsparcie, brak nawyku palenia), lub negatywne (stres, nałogi). Psychologia zdrowia zajmuje się dynamicznymi zależnościami między zachowaniem (styl życia) i stanami psychicznymi a zdrowiem fizycznym. Zakres psychologii zdrowia jest szeroki i zróżnicowany: rozpatruje całe spektrum zachowań i stanów psychicznych w kontekście zdrowia fizycznego.


 
« powrót