Psychologia on-line
Anonimowość, profesjonalizm, bezpieczeństwo Płatności

Płatności

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!                        zapomniałeś hasła? załóż konto

Zakres pomocy psychologicznej - rozwój człowieka w cyklu życia

Powiększ zdjęcie
Psychologia rozwojowa w ciągu życia zakłada, iż rozwój nie kończy się wraz z osiągnięciem dorosłości, lecz jest procesem przekształcania się zachowań i struktury psychicznej człowieka w wymiarze całego życia. Opisując i wyjaśniając zmiany wykracza się poza jednowymiarowe i jednokierunkowe modele rozwoju, które są ściśle związane z inspirującymi je biologicznymi koncepcjami wzrostu oraz fizycznego dojrzewania. Zakłada się, iż istotą rozwoju jest zmiana, zaś jego cechą charakterystyczną plastyczność, dzięki której możliwe są różne kierunki rozwoju indywidualnego w zależności od indywidualnych i środowiskowych zasobów, którymi człowiek dysponuje.

Problem rozwoju jest przedmiotem rozważań nie tylko badaczy, ale również ludzi analizujących życie w aspekcie przemijania, próbujących zrozumieć to, co już się zdarzyło, oraz przewidzieć swe dalsze losy. Przekształcenia zachowania i struktury psychicznej w poszczególnych okresach życia człowieka pozwala poznać osiągnięcia i procesy rozwojowe w określonych odcinkach cyklu życia, tworzących specyficzne, jedyne w swym rodzaju całości.

Badania nad rozwojem w ciągu całego życia dotyczą ciągłości, stałości i zmian zachodzących w procesach fizycznych i psychicznych, które charakteryzują funkcjonowanie człowieka od poczęcia aż do końcowych etapów życia. Chociaż lata dzieciństwa wywierają trwały kształtujący wpływ, to jednak przez całe życie zachowujemy znaczną zdolność zmieniania się. Gdy minie dzieciństwo, nadchodzi czas dokonywania wyborów dotyczących bliskich relacji z ludźmi, partnerów seksualnych, edukacji, kariery zawodowej, małżeństwa, rodziny i czasu wolnego.

« powrót