Psychologia on-line
Anonimowość, profesjonalizm, bezpieczeństwo Płatności

Płatności

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!                        zapomniałeś hasła? załóż konto

Zakres pomocy psychologicznej - nerwice, zaburzenia lękowe

Powiększ zdjęcie
Termin „nerwica” obejmuje grupę zaburzeń niepsychotycznych o przewlekłym przebiegu, bogatej i różnorodnej symptomatyce – niekiedy zaburzenia są intensywne i sprawiające człowiekowi poczucie dyskomfortu i znaczne cierpienie. Nerwice są zaburzeniami na powstawanie których składa się działanie czynników biologicznych, społeczno – kulturowych i psychologicznych. Do najistotniejszych sytuacji, które wyzwalają objawy i dolegliwości , zalicza się wymagania otoczenia, obciążenia życiowe i trudności w rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych przewyższających możliwości przystosowawcze jednostki. Możliwości te zależą z kolei od wielu czynników, z których najważniejszymi są cechy osobowości przedchorobowej.

W opisie nerwic uderza duża różnorodność oraz bogactwo objawów i dolegliwości, ich zmienność i często dramatyczny charakter, zawierający niekiedy jakby ukryte treści. Objawy nerwicowe są znane każdemu z własnego doświadczenia i dlatego też większość z nich wydaje się zrozumiała. Niekiedy jednak stopień ich nasilenia, zmienność i wpływ na zachowanie się jednostki mogą wydać się dziwaczne, bezsensowne i niepokojące, a widoczne lub zakładane przez otoczenie dążenie do uzyskania ulg może się przyczynić do ich oceny jako zamierzonych lub przesadnie eksponowanych.

Lęk może występować w postaci przewlekłego lub okresowo nasilającego się i falującego stanu oraz w formie gwałtownych napadów. Ich źródeł i przyczyn człowiek na ogół nie potrafi określić i najczęściej nie wiążą się one z określonymi sytuacjami czy bodźcami. Wykraczają one ponad prawidłowe reakcje na działanie stresu, mogą poważnie zakłócać samopoczucie i społeczne zachowanie człowieka, sprawiając mu znaczne cierpienia i napotykając niezrozumienie otoczenia. Zakłada się, że reakcje fizjologiczne, towarzyszące lękowi i będące jego objawami , mogą ulec procesom warunkowania, „wyuczeniu”.

« powrót