Psychologia on-line
Anonimowość, profesjonalizm, bezpieczeństwo Płatności

Płatności

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!



                        zapomniałeś hasła? załóż konto

Zakres pomocy psychologicznej - kontakty interpersonalne

Powiększ zdjęcie
Człowiek jako istota społeczna z natury rzeczy kontaktuje się z innymi ludźmi. Od jakości tych kontaktów zależy to jak będziemy postrzegani i jakie sukcesy zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym odniesiemy. Życie to nieustanne pasmo nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi.

Bardzo istotną kwestię dobrze zorganizowanego dialogu stanowi zrozumienie oraz poprawność gramatyczna. Jednoznaczność, spójność wypowiedzi to kolejne składniki umiejętnej komunikacji interpersonalnej

Poprzez nasze emocje wyrażamy, sygnalizujemy własny stosunek do tego o czym w danym momencie rozmawiamy. Reguły dotyczące relacji społecznych jaka wytwarza się pomiędzy uczestnikami dialogu obejmują: zasadę grzeczności. Bardzo istotny aspekt w budowaniu relacji społecznych stanowi odpowiednie ograniczenie własnej otwartości. Należy pamiętać o umiejętnym wyczuwaniu granic swobody dotyczących określonego zachowania. Istnieje zasada aprobaty, która nakłada na uczestników dialogu obowiązek wyrażania wsparcia wobec uczuć drugiego człowieka. Zakazuje ona stosowania krytyki w sposób niekonstruktywny, wyrażania tekstów obraźliwych dla odbiorcy wiadomości. Zasada skromności dotyczy skąpego zastosowania przechwałek na własny temat, unikania zbyt intensywnego promowania własnej osoby od strony wyłącznie pozytywnej. Uchylając rąbka tajemnicy na temat własnych słabości stajemy się bardziej ludzcy dla otoczenia. Podczas rozmowy należy wypracowywać wspólne stanowisko wobec określonych treści jakie poruszają partnerzy rozmowy.

Sztuką efektywnej komunikacji interpersonalnej jest łagodzenie różnic nie wybywając się w sposób całkowity własnego zdania. Wprowadzając żartobliwe elementy do rozmowy, które nie godzą w postawę partnera dynamizujemy jej charakter nadając jej niepowtarzalny charakter. Należy wystrzygać się balansowania „na krawędzi” dobrego smaku, stosować ironię w sposób adekwatny do zaistniałego kontekstu sytuacyjnego oraz pamiętać, że nie każdy posiada umiejętność autoironii.

W całym naszym życiu nawiązujemy liczne związki z innymi ludźmi. Wielu z nas pierwsze ważne wiązki łączą z rodzicami i z innymi bliskimi krewnymi. W miarę jak dorastamy, znaczenia nabierają inne relacje: zyskujemy przyjaciół, poznajemy kolegów i koleżanki ze szkoły, pracy, wchodzimy w związki romantyczne – a wszystkie codzienne wydarzenia wiążą się z kontaktami oraz komunikacją interpersonalną, które w dużym stopniu decydują o jakości naszego życia.

« powrót