Psychologia on-line
Anonimowość, profesjonalizm, bezpieczeństwo Płatności

Płatności

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!                        zapomniałeś hasła? załóż konto

Zakres pomocy psychologicznej - zjawisko mobbingu

Powiększ zdjęcie

Mobber  wbrew pozorom nie jest silną jednostką, wręcz przeciwnie. Mobber syci się niepewnością, lękiem swoich ofiar, które z jakiegoś powodu nie mogą, nie są w stanie przeciwdziałać, sprzeciwić się w sposób otwarty, jawny przemocowym reakcjom, postawie w środowisku, na przykład zawodowym. Tak naprawdę każdy z nas powinien czasem pomyśleć o zjawisku mobbingu gdyż może ono dotknąć każdego z nas, nawet najbardziej silną osobowość.

Wiele osób biernie przygląda się przemocy psychicznej jaka może być stosowana, na przykład wobec jednej osoby, ale tak naprawdę w wyników tych emocjonalnych ataków cierpi cała grupa pracowników, firma gdyż zjawisko mobbingu w danym środowisku z pewnością psuje atmosferę, wprowadza chaos lęk i niepokój, co niestety wiąże się bezpośrednio ze spadkiem efektywności i jakości pracy całego zespołu ludzi, którzy współpracują nawet na różnych poziomach zawodowych. Jak walczyć ze zjawiskiem mobbingu? Trzeba się oczywiście bronić, jawnie, wręcz ostentacyjnie protestować przeciwko przemocy psychicznej jeśli jest ona stosowana wobec własnej osoby lub kolegi, koleżanki z pracy, określonej instytucji. Nie wolno się podporządkować często absurdalnym wymogom mobbera, nie wolno dawać przyzwolenia na brak szacunku i znęcanie się psychiczne. Warto szukać wsparcia, wiedzy i wszelkich informacji dotyczących swoich praw w danym środowisku, na przykład zawodowym, szkolnym. Taka pomoc sprzyja głośnemu sprzeciwowi wobec agresywnych zachowań mobbingowych.

Naprawdę warto postawić na asertywną obronę siebie, kolegów/koleżanki, które stały się ofiarą mobbera. Warto szukać także wsparcia u innych pracowników, którzy byli, są świadkami lub i ofiarami mobbingowych zachowań. Powinno się notować, na przykład w notesie jak  wyglądało, na czym dokładnie polegało zachowanie mobbera, najlepiej szczegółowo opisać poniżające reakcje, zachowania. Asertywna obrona przed mobbingiem, to przede wszystkim głośny wyraz własnego niezadowolenia i sprzeciw wobec przemocy, niesprawiedliwych ataków. Gdy sprawca dostrzeże lęk swojej ofiary, to będzie się nim karmić i zachowania agresywne będą się niestety intensyfikować. Ofiara daje wówczas swojemu katowi energię i siłę, motywację do dalszej agresji. Kiedy natomiast mobber zobaczy, że jego ofiara  otwarcie się broni przez składanie szczególnie pisemnych (mają większą siłę rażenia, moc) lub werbalnych skarg, zażaleń na poniżające zachowania, to zrezygnuje z prześladowań. Czasem wystarczy nawet zagrozić taką pisemną skargą na określone przemocowe zachowania mobbera (skrupulatnie wypisane wcześniej w notesie ofiary) aby zyskać błogi spokój i rozwiązanie problemu. Należy więc przede wszystkim pamiętać, że bierność wobec zjawiska mobbingu tylko  je eskaluje.

« powrót