Psychologia on-line
Anonimowość, profesjonalizm, bezpieczeństwo Płatności

Płatności

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!                        zapomniałeś hasła? załóż konto

Zakres pomocy psychologicznej - tożsamość

Powiększ zdjęcie
Właściwości myślenia dorastających oraz ich zwiększające się doświadczenie społeczne wpływają na to, że poddają oni ocenie postępowanie cudze, a także własne. Wzrost ujęć wartościujących wpływa na kształtowanie się postaw i przekonań dorastających, które stopniowo stają się coraz bardziej stabilne przyjmując postać światopoglądu. Przemiany psychiczne w okresie dorastania powodują, że światopogląd ma wtedy swoją specyficzną barwę młodości: bywa burzliwy, ofensywny, zmienny, a jego funkcje dopiero zaczynają się rozwijać. Światopogląd młodzieży jest wyrazem nie tylko jej intelektualnego ujmowania świata, ale także jego oceną i zachętą do działania. Jest nierozerwalnie związany z moralnością człowieka.

Poszukiwanie własnej tożsamości bywa w różnym stopniu nasilone, a i sposoby poszukiwań są różne. Niektórzy dorastający unikają przechodzenia przez trudny okres poszukiwań własnej tożsamości, przejmując gotowe wzory tożsamości ukształtowane przez zbiorowość, np. grupę rówieśniczą (tzw. Tożsamość syntetyczna). U innych dorastających, w niekorzystnych warunkach wychowawczych, wytwarza się opozycja w stosunku do przypisanych im ról, prowadząca do poczucia depersonalizacji i alienacji, przeżywanych jako wewnętrzna dezorganizacja i pustka (tzw. Negatywna tożsamość).

W okresie intensywnych przemian społecznych kwestia określenia własnej tożsamości, znalezienia swojego miejsca i punktu oparcia staje się dominantą ludzkiego zachowania. Trudność udzielenia odpowiedzi na pytanie, "kim jestem?", Staje się przyczyną wielu problemów życiowych. Skutki tego dylematu widoczne są na wielu płaszczyznach funkcjonowania ludzi: indywidualnej, społecznej, narodowej oraz kulturowej. Globalizacja oraz związane z nią interakcje różnych obszarów kulturowych stają się przyczyną pogłębiania kryzysu związanego z określeniem tożsamości, ale także dają szansę na poszerzenie i dostosowanie obrazu samego siebie do zmieniających się warunków zewnętrznych.
 
« powrót