Psychologia on-line
Anonimowość, profesjonalizm, bezpieczeństwo Płatności

Płatności

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!                        zapomniałeś hasła? załóż konto

Zakres pomocy psychologicznej - sytuacje kryzysowe

Powiększ zdjęcie
Kryzys jest pojęciem popularnym i często używanym w języku potocznym na określenie wielu sytuacji, kiedy coś gwałtownie ulega zmianie, czemu towarzyszą negatywne emocje. Mówi się często o kryzysie wartości, kryzysie rodzinnym, kryzysie społecznym i ekonomicznym.

W teorii kryzysu – podobnie jak w teorii stresu – podstawowym założeniem jest zasada homeostazy i potrzeba jej zachowania w systemie, w którym żyje człowiek. Oznacza to, że w odpowiedzi na wydarzenia zagrażające utrzymaniu równowagi narastają w człowieku uczucia niepokoju i napięcia.

Według aktualnych koncepcji psychologicznych, kryzys oznacza przejściowy stan nierównowagi wewnętrznej, wywołany przez krytyczne wydarzenie bądź wydarzenia życiowe, wymagający istotnych zmian i rozstrzygnięć.

Krytyczne wydarzenia życiowe w literaturze psychologicznej są opisywane jako:

  • wydarzenia emocjonalne znaczące, wyodrębnione z toku codzienności (na przykład narodziny dziecka, śmierć bliskiej osoby);
  • wydarzenia, które wymuszają zmianę w dotychczasowym funkcjonowaniu osoby w sferze rodzinnej, życiu społecznym, w stosunku do świata i własnej osoby (np. przejście na emeryturę osoby aktywnej zawodowo, dla której praca była największą wartością może wywołać kryzys i konieczność zmiany nawyków dnia codziennego);
  • wydarzenia mogące mieć zarówno pozytywne (na przykład ślub) jak i negatywne (rozwód) zabarwienie emocjonalne.
 
Kryzys posiada swoją „głębię” w zależności od tego, czy ma charakter rozwojowy czy też incydentalny. Do rozwojowych zalicza się takie zdarzenia życiowe, które wiążą się z naturalnym rozwojem człowieka, jak np. wynikające z cyklicznych zmian środowiska: żłobek – przedszkole – szkoła – studia – pierwsza praca – związek małżeński – awans itp. Do sytuacji tych człowiek często jest przygotowywany bądź wspomagany przez opiekunów, pedagogów, rodziców, lekarzy itp. Istotą sytuacji kryzysowych przypadkowych jest to, że pojawiają się nieoczekiwanie, nagle, zaskakująco, jak np. śmierć bliskiej osoby,
utrata pracy, choroba własna, wypadek itp.


« powrót