Psychologia on-line
Anonimowość, profesjonalizm, bezpieczeństwo Płatności

Płatności

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!                        zapomniałeś hasła? załóż konto

Zakres pomocy psychologicznej - ciało i umysł

Powiększ zdjęcie
To, w jaki sposób myślimy i jak się czujemy, ma wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Istnieje wiele dowodów świadczących o tym, że rozwój, a niekiedy nawet samo pojawienie się zaburzenia somatycznego może być spowodowane stanem psychicznym człowieka. Niegdyś filozofowie i psycholodzy twierdzili, że umysł i ciało są całkowicie oddzielne i ze sobą nie związane; innymi słowy, wyznawali zasadę dualizmu umysłu i ciała. Obecnie wiadomo, że są one od siebie uzależnione i wzajemnie oddziałują na siebie, promując stan zdrowia lub wywołując stany chorobowe (interakcje umysłu i ciała).

Rozpoznawanie zaburzeń psychosomatycznych należy do trudniejszych zadań. Przede wszystkim pacjent wymaga bardzo dokładnego przebadania somatycznego, gdyż pod niespecyficznymi skargami może kryć się jakaś choroba somatyczna. Z badaniami pomocniczymi nie należy jednak przesadzać. Pacjenci wypowiadający skargi na objawy somatyczne niechętnie przyjmują wszelkie sugestie dotyczące możliwości ich uwarunkowania psychologicznego. Pierwsze kroki kierują zwykle do specjalistów chorób wewnętrznych. Na propozycję konsultacji psychiatrycznej lub psychologicznej reagują niechętnie. Domagają się licznych badań potwierdzających podejrzenia.

Na uporczywość dolegliwości psychosomatycznych ma wpływ wiele czynników. Przede wszystkim do pojawienia się tego rodzaju zaburzeń usposabia określony typ osobowości. Przebieg zaburzeń wiąże się z długotrwałymi zakłóceniami funkcjonowania społecznego, rodzinnego, kontaktów międzyosobowych. Poznanie wszystkich uwarunkowań osobowościowych, psychologicznych i środowiskowych pozwala człowiekowi uzyskać realny wgląd  w siebie doprowadzając do zrozumienia skomplikowanych związków przyczynowo – skutkowych. Jeżeli objawy będą się cofały bez ingerencji farmakologicznej, przekona to chorego o właściwym wyborze terapeuty i stosowanych przez niego metod leczenia.
 

« powrót